021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت انواع گریتینگ

قیمت انواع گریتینگ

قیمت انواع گریتینگ

انواع گریتینگ

گریتینگ گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3904 گریتینگ گالوانیزه تسمه *چهار پهلو کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3903 گریتینگ گالوانیزه تسمه *نیم تمسه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3901 گریتینگ گالوانیز تسمه *میلگرد کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3900 گریتینگ گالوانیزه تسمه *تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25

انواع گریتینگ

گریتینگ فلزی

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3908 گریتینگ فلزی تسمه * چهار پهلو کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3907 گریتینگ فلزی تسمه * نیم تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3906 گریتینگ فلزی تسمه * میلگرد کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25
3905 گریتینگ فلزی تسمه * تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25

انواع گریتینگ

گریتینگ پله

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3910 گریتینگ پله تسمه * تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25

انواع گریتینگ

گریتینگ استنلس استیل

آخرین بروزرسانی : 6 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3912 گریتینگ استنلس استیل تسمه * تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25

انواع گریتینگ

گریتینگ آلومینیوم

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3315 گریتینگ آلومینیوم تسمه *تسمه کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:16 1401/04/25