021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو 40 بنگاه تهران

چهار پهلو 40 بنگاه تهران

چهار پهلو 40 بنگاه تهران

چهار پهلوی CK45

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 23 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4587 چهار پهلوی آلیاژی40*40 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23