021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو آلیاژی

چهار پهلو آلیاژی

چهار پهلو آلیاژی

چهار پهلوی CK45

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5874 چهار پهلوی آلیاژی30*30 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5983 چهار پهلوی آلیاژی10*10 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23