021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهارپهلوی الیاژی ST52

چهارپهلوی الیاژی ST52

چهارپهلوی الیاژی ST52

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 7 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5421 چهار پهلوی آلیاژی120*80- ST52 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:30 1401/04/20