021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهارپهلوی الیاژی

چهارپهلوی الیاژی

چهارپهلوی الیاژی

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4587 چهار پهلوی آلیاژی120*50 - ST52 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:30 1401/04/20
5421 چهار پهلوی آلیاژی120*80- ST52 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:30 1401/04/20
5983 چهار پهلوی آلیاژی10*10 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23