021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلوی آلیاژی90*90 - ST52

چهار پهلوی آلیاژی90*90 - ST52

چهار پهلوی آلیاژی90*90 - ST52

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4896 چهار پهلوی آلیاژی90*90 - ST52 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:30 1401/04/20