021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلوی آلیاژی 10*10

چهار پهلوی آلیاژی 10*10

چهار پهلوی آلیاژی 10*10

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5983 چهار پهلوی آلیاژی10*10 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23
1236 چهار پهلوی آلیاژی 10*10 - ST52 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:30 1401/04/20