021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو 120 *50

چهار پهلو 120 *50

چهار پهلو 120 *50

چهار پهلوی نرمال

چهار پهلو نرمال

آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5430 چهار پهلو 120*50 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:30 1402/07/06