021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت انواع ریل معدنی وارداتی

قیمت انواع ریل معدنی وارداتی

قیمت انواع ریل معدنی وارداتی

انواع ریل

ریل معدنی

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7007 ریل معدنی وارداتی S 20 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07
7006 ریل معدنی وارداتی S 18 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07
70005 ریل معدنی وارداتی S14 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07
7003 ریل معدنی وارداتی R 24 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07
7002 ریل معدنی وارداتی R 18 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07
7004 ریل معدنی وارداتی R 8 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:47 1402/07/07