021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو 50*50 نرمال

چهار پهلو 50*50 نرمال

چهار پهلو 50*50 نرمال

چهار پهلوی نرمال

چهار پهلو نرمال

آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9476 چهار پهلو 50*50 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 22:33 1402/07/05

چهار پهلوی CK45

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 7 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2020 چهار پهلوی آلیاژی 50*50 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23