021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ریل جرثقیلی وارداتی

قیمت ریل جرثقیلی وارداتی

قیمت ریل جرثقیلی وارداتی

انواع ریل

ریل آهنی

آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6004 ریل جرثقیلی وارداتی A 75 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:41 1402/07/06

انواع ریل

ریل جرثقیل

آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6006 ریل جرثقیلی وارداتی A 55 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:41 1402/07/06
6003 ریل جرثقیلی وارداتی A 65 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:41 1402/07/06
6002 ریل جرثقیلی وارداتی A 45 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:41 1402/07/06