021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

ریل جرثقیلی وارداتی

ریل جرثقیلی وارداتی

ریل جرثقیلی وارداتی

انواع ریل

ریل آهنی

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6004 ریل جرثقیلی وارداتی A 75 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01

انواع ریل

ریل جرثقیل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6006 ریل جرثقیلی وارداتی A 55 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01
6005 ریل جرثقیلی وارداتی A 120 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01
6003 ریل جرثقیلی وارداتی A 65 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01
6002 ریل جرثقیلی وارداتی A 45 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01

انواع ریل

ریل معدنی

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7001 ریل معدنی وارداتی JIC 15 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 00:16 1403/03/01