021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ریل آهنی وارداتی

قیمت ریل آهنی وارداتی

قیمت ریل آهنی وارداتی

انواع ریل

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5002 ریل آهنی وارداتی R33 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04

انواع ریل

ریل آهنی

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5006 ریل آهنی وارداتی S41 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5005 ریل آهنی وارداتی S 33 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5004 ریل آهنی وارداتی R 43 شاخه 12 متری کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5001 ریل آهنی وارداتی P50 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5003 ریل آهنی وارداتی R38 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5010 ریل آهنی وارداتی UIC 60 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5008 ریل آهنی وارداتی S 54 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04
5009 ریل آهنی وارداتی S 64 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:48 1403/03/04