021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهارپهلو ترانسی

چهارپهلو ترانسی

چهارپهلو ترانسی

چهار پهلوی ترانس

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2467 چهار پهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:18 1402/07/07