021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو

چهار پهلو

چهار پهلو

چهار پهلوی نرمال

چهار پهلو نرمال

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2457 چهار پهلو 12*12 نرمال بنگاه تهران کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:13 1402/07/04

چهار پهلوی ترانس

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2467 چهار پهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:13 1402/07/04

چهار پهلوی ST52

چهار پهلو آلیاژی نرمال

آخرین بروزرسانی : 6 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
5983 چهار پهلوی آلیاژی10*10 - ck45 نرمال بنگاه تهران کیلو گرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:00 1401/04/23