021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو 16*16

چهار پهلو 16*16

چهار پهلو 16*16

چهار پهلوی نرمال

چهار پهلو نرمال

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9467 چهار پهلو 16*16 نرمال بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 12:50 1402/07/07

چهار پهلوی ترانس

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
8546 چهار پهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 12:50 1402/07/07