021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو 14*14 ترانسی

چهار پهلو 14*14 ترانسی

چهار پهلو 14*14 ترانسی

چهار پهلوی ترانس

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6549 چهار پهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:57 1402/07/07