021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

چهار پهلو ترانسی

چهار پهلو ترانسی

چهار پهلو ترانسی

چهار پهلوی ترانس

چهار پهلو ترانس

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1258 چهار پهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 21:25 1402/07/05
6549 چهار پهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 21:25 1402/07/05
2467 چهار پهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 21:25 1402/07/05