021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی

لوله درز مستقیم تست آب

لوله درز مستقیم تست آب ضخامت 6 میل

آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1478 لوله 8" اینچ صنعتی کارخانه 219/1mm تست آب ضخامت 5 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:18 1403/03/04
5846 لوله 14" اینچ صنعتی کارخانه 355/9mm تست آب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:18 1403/03/04
0125 لوله 16" اینچ صنعتی کارخانه 406/4mm تست آب کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:18 1403/03/04

لوله درز مستقیم تست آب

لوله درز مستقیم ضخامت 6 میل

آخرین بروزرسانی : 21 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9654 لوله 12" اینچ صنعتی کارخانه 323/9mm تست آب شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:18 1403/03/04