021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل صنعتی 160*200

پروفیل صنعتی 160*200

پروفیل صنعتی 160*200

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7818 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08
7814 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7819 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08
7815 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7820 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08
7816 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 8 کارخانه 6 متری شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 10 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7821 پروفیل صنعتی 160*200 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 23:36 1402/07/08