021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل صنعتی 150*200

پروفیل صنعتی 150*200

پروفیل صنعتی 150*200

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5 میل

آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7810 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04
7806 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7811 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 6 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04
7807 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7812 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04
7808 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 10 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7813 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04
7809 پروفیل صنعتی 150*200 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:37 1403/03/04