021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل صنعتی 160*160

پروفیل صنعتی 160*160

پروفیل صنعتی 160*160

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 5 میل

آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
6987 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05
5896 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 5 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1818 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1516 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05
1211 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1417 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 کارخانه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05
2021 پروفیل صنعتی 160*160 ضخامت 10 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 20:58 1402/07/05