021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی 5 ناب تبریز

قیمت نبشی 5 ناب تبریز

قیمت نبشی 5 ناب تبریز

نبشی

نبشی ناب تبریز

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4022 نبشی ناب تبریز5*70*70 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 21:12 1402/07/05
4019 نبشی ناب تبریز5*7/5*7/5 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 21:12 1402/07/05
4008 نبشی ناب تبریز5*45*45 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 21:12 1402/07/05
4013 نبشی ناب تبریز5*6/3*6/3 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 21:12 1402/07/05