021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی 8 شکفته

قیمت نبشی 8 شکفته

قیمت نبشی 8 شکفته

نبشی

نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4731 نبشی شکفته 8*80*80 - 12 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 03:55 1403/04/26
4757 نبشی شکفته 8*80*80 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 03:55 1403/04/26
4737 نبشی شکفته 8*80*80 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 03:55 1403/04/26