021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی 10 شکفته

قیمت نبشی 10 شکفته

قیمت نبشی 10 شکفته

نبشی

نبشی شکفته

آخرین بروزرسانی : 20 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4732 نبشی شکفته 10*100*100 - 6 متری کارخانه ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1402/07/07
4730 نبشی شکفته 10*100*100 - 12 متری کارخانه ST37 کیلوگرم ;HVOHKI تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1402/07/07