021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت نبشی اریان فولاد

قیمت نبشی اریان فولاد

قیمت نبشی اریان فولاد

نبشی

نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : 15 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4710 نبشی آریان فولاد 2/5*40*40 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4715 نبشی آریان فولاد 9*90*90 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4712 نبشی آریان فولاد 9*90*90 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4717 نبشی آریان فولاد 10*100*100 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4716 نبشی آریان فولاد 10*100*100 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4700 نبشی آریان فولاد 10*130*130-12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4718 نبشی آریان فولاد 12*120*120 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4711 نبشی آریان فولاد 12*140*140 - 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4713 نبشی آریان فولاد 15*150*150 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04
4714 نبشی آریان فولاد 18*160*160 - 12 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 07:06 1402/07/04