021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0402 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0404 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0406 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0403 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاهتهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0405 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06
0470 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 عرض 2*80*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:07 1402/07/06