021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت انواع پروفیل استنلس استیل

قیمت انواع پروفیل استنلس استیل

قیمت انواع پروفیل استنلس استیل

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0402 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0404 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0406 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاهتهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0401 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0405 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 عرض 30*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0470 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 عرض 2*80*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

پروفیل استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 201

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0478 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0477 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 40*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0471 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0475 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0473 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0474 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*30 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06
0472 پروفیل استنلس استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 عرض 20*20 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:16 1402/07/06