021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل Z 18 ضخامت 2/5

پروفیل Z 18 ضخامت 2/5

پروفیل Z 18 ضخامت 2/5

پروفیل Z

پروفیل Z ضخامت 2/5 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7650 پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 19:45 1403/04/27