021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

پروفیل z

پروفیل z

پروفیل z

پروفیل Z

پروفیل Z ضخامت 2/5 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7650 پروفیل Z 18 ضخامت 2/5 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:36 1403/04/31

پروفیل Z

پروفیل گالوانیزه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7655 پروفیل Z 20 ضخامت3 میل 6 متری انبار اصفهان کیلوگرم انبار اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید 06:36 1403/04/31
7654 پروفیل Z 20 ضخامت3 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:36 1403/04/31
7653 پروفیل Z 18 ضخامت3 میل 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:36 1403/04/31
7652 پروفیل Z 18 ضخامت3 میل 6 متری انبار اصفهان کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 06:36 1403/04/31