021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

انواع قیمت پروفیل صنعتی90*90

انواع قیمت پروفیل صنعتی90*90

انواع قیمت پروفیل صنعتی90*90

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 6 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0630 پروفیل صنعتی90*90 ضخامت 6 کارخانه 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 8 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2871 پروفیل صنعتی90*90 ضخامت 8 کارخانه 6 متری کیلو گرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:26 1399/03/18