021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق 25میل اکسین اهواز

قیمت ورق 25میل اکسین اهواز

قیمت ورق 25میل اکسین اهواز

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0979 ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,600 تومان 37,714 تومان 09:31 1403/01/25