021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت ورق فولاد مبارکه

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2010 رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:12 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0956 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 23 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0960 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 20 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0954 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه A283

ورق A-283

آخرین بروزرسانی : 21 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2073 ورق 10 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه کیلوگرم کارخانه 36,500 تومان 39,785 تومان 13:39 1401/12/18

ورق سیاه A516

ورق A-516

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2051 ورق 6 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه 39,500 تومان 43,055 تومان 13:39 1401/12/18
2052 ورق 8 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه 39,500 تومان 43,055 تومان 13:39 1401/12/18
2054 ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه 39,500 تومان 43,055 تومان 13:39 1401/12/18
2055 ورق 12 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه 40,000 تومان 43,600 تومان 13:39 1401/12/18
2056 ورق 15 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه 40,500 تومان 44,145 تومان 13:39 1401/12/18