021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9058 لوله استنلس استیل صنعتی 1/2 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9059 لوله استنلس استیل صنعتی 1/2 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9057 لوله استنلس استیل صنعتی 1 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9060 لوله استنلس استیل صنعتی 1/4 1 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9061 لوله استنلس استیل صنعتی 1/4 1 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 13:59 1402/07/07
9062 لوله استنلس استیل صنعتی 2 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9066 لوله استنلس استیل صنعتی 3 اینچ 316L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9063 لوله استنلس استیل صنعتی 8 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9064 لوله استنلس استیل صنعتی 8 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9065 لوله استنلس استیل صنعتی 10 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9056 لوله استنلس استیل صنعتی 6 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18