021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

انواع لوله استنلس استیل صنعتی

انواع لوله استنلس استیل صنعتی

انواع لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9046 لوله استنلس استیل صنعتی 1/2 1 اینچ 304L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9038 لوله استنلس استیل صنعتی 2 اینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9050 لوله استنلس استیل صنعتی 3 ینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9048 لوله استنلس استیل صنعتی 3 ینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9028 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 304L رده 80 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9033 لوله استنلس استیل صنعتی 8 اینچ 304L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18

لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
9027 لوله استنلس استیل صنعتی 4 اینچ 316L رده 10 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:36 1399/03/18
9076 لوله استنلس استیل صنعتی 6 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18
9064 لوله استنلس استیل صنعتی 8 اینچ 316L رده 40 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:35 1399/03/18