021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت لوله مانیسمان اهواز

قیمت لوله مانیسمان اهواز

قیمت لوله مانیسمان اهواز

لوله مانیسمان

لوله بدون درز مانسمان رده 40

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2353 لوله مانیسمان " 1 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2357 لوله مانیسمان " 11/4 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2355 لوله مانیسمان " 11/2 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2354 لوله مانیسمان " 2/21 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2356 لوله مانیسمان " 3 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2358 لوله مانیسمان " 4 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07
2359 لوله مانیسمان " 5 اینچ اهواز 6 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 07:02 1402/07/07