021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

لوله اسپیرال ( سایز بالا )

لوله اسپیرال 56

آخرین بروزرسانی : 22 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0323 لوله اسپیرال " 56 اینچ تهران 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:11 1399/03/18

لوله اسپیرال ( سایز بالا )

لوله اسپیرال 96

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0323 لوله اسپیرال " 96 اینچ تهران 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:11 1399/03/18

لوله اسپیرال ( سایز بالا )

لوله اسپیرال 120

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0324 لوله اسپیرال "120 اینچ تهران 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:11 1399/03/18