021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت تیرآهن معمولی

قیمت تیرآهن معمولی

قیمت تیرآهن معمولی

قیمت تیرآهن معمولی | قیمت تیرآهن 

بنگاه آهن مارت فروش اینترنتی و حضوری آهن آلات پلتفرم جامع انواع آهن آلات ایران همزمان عضو اتحادیه صنف بنگاه داران تهران ، دارای اینماد اعتماد الکترونیکی و نماد ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی می باشد. تولید تیرآهن به دو روش انجام می‌شود: یک روش که به وسیله جوشکاری تیرآهن تولید می‌شود به این صورت است که چند تخته آهن به عرضی که می‌خواهیم در کنار هم قرار می‌دهیم و دو شاخه آهن نیز در اطراف گذاشته، یک شکل H درست می‌کنیم و سپس تیرآهن را به وسیله جوش دادن آهن‌های کنار هم گذاشته شده تولید می‌کنیم.

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ترک ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3632 تیر آهن 8 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3631 تیر آهن 12 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3630 تیر آهن 10 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3633 تیر آهن 33 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3634 تیر آهن 36 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3635 تیر آهن 40 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3636 تیر آهن 45 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3637 تیر آهن 50 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3639 تیر آهن 60 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4100 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4107 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4101 تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران 34,300 تومان 37,387 تومان 11:33 1403/01/14
4109 تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 31,100 تومان 33,899 تومان 11:33 1403/01/14
4110 تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,900 تومان 33,681 تومان 11:33 1403/01/14
4112 تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 36,000 تومان 39,240 تومان 11:33 1403/01/14
4113 تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,900 تومان 33,681 تومان 11:33 1403/01/14
4114 تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه 30,200 تومان 32,918 تومان 11:33 1403/01/14
4106 تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران 32,700 تومان 35,643 تومان 11:33 1403/01/14
3638 تیر آهن 55 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن فایکو ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4120 تیرآهن 16 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4121 تیرآهن 18 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4122 تیرآهن 22 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن آرین ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4124 تیرآهن 16 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4125 تیرآهن 18 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4125 تیرآهن 20 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ماهان ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4131 تیر آهن 18 ماهان 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن روس ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3640 تیر آهن 33 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3641 تیر آهن 35 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3642 تیر آهن 40 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3643 تیر آهن 45 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3644 تیر آهن 50 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3645 تیر آهن 55 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3646 تیر آهن 60 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن کره ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3647 تیرآهن 33 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3648 تیرآهن 36 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3649 تیرآهن 40 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3650 تیرآهن 45 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3651 تیرآهن 50 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3653 تیرآهن 55 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10
3652 تیرآهن 60 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن هاش سنگین ( HEB )

تیرآهن هاش سنگین ( HEB )

آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4171 هاش سنگین 100 ترک - کره شاخه 12 متری HEB شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن هاش سبک ( HEA )

تیرآهن هاش سبک ( HEA )

آخرین بروزرسانی : 4 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4139 هاش سبک 30 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10
4148 هاش سبک 65 ترک - کره شاخه 12 متری HEA کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:39 1401/05/10