021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک | قیمت ورق سیاه برش خورده عرض 1 ، 1.20 ،1.25 ، 1.5 و 2 متر  ST37

فروش ورق سیاه st37 عرض 1000، 1200، 1250 ، 1500 و 2000 فابریک و برش خورده در بنگاه تهران | جهت اطلاع از لیست قیمت ورق سیاه میتوانید به قسمت لیست قیمت ورق سیاه سایت آهن مارت مراجعه فرمائید. بنگاه آهن مارت مجهز به انواع دستگاه های رول باز کنی ورق تا ضخامت 25 میل

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2010 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 44,750 تومان 48,778 تومان 08:35 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,650 تومان 33,409 تومان 08:34 1403/05/02
2037 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,450 تومان 47,361 تومان 08:35 1403/05/02
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 08:34 1403/05/02
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 08:33 1403/05/02
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 08:33 1403/05/02
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,450 تومان 47,361 تومان 08:35 1403/05/02
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت کیلوگرم کارخانه 42,950 تومان 46,816 تومان 08:35 1403/05/02
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,100 تومان 37,169 تومان 08:33 1403/05/02
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 36,600 تومان 39,894 تومان 08:33 1403/05/02
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 36,500 تومان 39,785 تومان 08:34 1403/05/02
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,500 تومان 31,065 تومان 08:34 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,900 تومان 36,951 تومان 08:33 1403/05/02
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 34,450 تومان 37,551 تومان 08:34 1403/05/02

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,900 تومان 38,041 تومان 08:33 1403/05/02
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,350 تومان 36,352 تومان 08:34 1403/05/02
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,450 تومان 37,551 تومان 08:34 1403/05/02