021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک

قیمت ورق ST-37 فابریک | قیمت ورق سیاه برش خورده عرض 1 ، 1.20 ،1.25 ، 1.5 و 2 متر  ST37

فروش ورق سیاه st37 عرض 1000، 1200، 1250 ، 1500 و 2000 فابریک و برش خورده در بنگاه تهران | جهت اطلاع از لیست قیمت ورق سیاه میتوانید به قسمت لیست قیمت ورق سیاه سایت آهن مارت مراجعه فرمائید. بنگاه آهن مارت مجهز به انواع دستگاه های رول باز کنی ورق تا ضخامت 25 میل

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2010 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 44,800 تومان 48,832 تومان 09:40 1402/12/24
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1402/12/24
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2037 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,500 تومان 47,415 تومان 09:40 1402/12/24
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,700 تومان 33,463 تومان 09:40 1402/12/24
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:39 1402/12/24
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,500 تومان 47,415 تومان 09:40 1402/12/24
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت کیلوگرم کارخانه 43,000 تومان 46,870 تومان 09:40 1402/12/24
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,100 تومان 37,169 تومان 11:44 1403/01/14
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 36,600 تومان 39,894 تومان 09:39 1402/12/24
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 36,100 تومان 39,349 تومان 09:40 1402/12/24
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,100 تومان 30,629 تومان 09:40 1402/12/24
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,000 تومان 37,060 تومان 11:44 1403/01/14
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 34,500 تومان 37,605 تومان 11:44 1403/01/14

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,400 تومان 36,406 تومان 11:44 1403/01/14
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,300 تومان 38,477 تومان 11:44 1403/01/14
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,500 تومان 37,605 تومان 11:44 1403/01/14