021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق ST-37 بنگاه تهران

قیمت ورق ST-37 بنگاه تهران

قیمت ورق ST-37 بنگاه تهران

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2022 ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 33,050 تومان 36,025 تومان 15:09 1401/12/27
2015 ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:12 1401/12/27
2010 رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:12 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی گیلان

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2023 ورق سیاه ضخامت 2.5 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 34,000 تومان 37,060 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0956 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:12 1401/12/27
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0958 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:12 1401/12/27
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 5 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0960 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27
0949 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 32,800 تومان 35,752 تومان 15:09 1401/12/27
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0975 ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 35,400 تومان 38,586 تومان 15:09 1401/12/27
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27
0950 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 32,800 تومان 35,752 تومان 15:09 1401/12/27
2023 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,600 تومان 37,714 تومان 15:09 1401/12/27
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 33,050 تومان 36,025 تومان 15:12 1401/12/27
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27
0966 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2036 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0976 ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,550 تومان 31,120 تومان 15:09 1401/12/27
0962 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27
0951 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 32,800 تومان 35,752 تومان 15:09 1401/12/27
2024 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 27,950 تومان 30,466 تومان 15:09 1401/12/27
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک st37 کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2031 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,550 تومان 31,120 تومان 15:09 1401/12/27
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 فابریک کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2024 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,000 تومان 30,520 تومان 15:09 1401/12/27
2020 ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 33,050 تومان 36,025 تومان 15:12 1401/12/27
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27
0952 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 32,800 تومان 35,752 تومان 15:09 1401/12/27
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
0968 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,550 تومان 31,120 تومان 15:09 1401/12/27
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,250 تومان 36,243 تومان 15:09 1401/12/27
0954 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2024 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2021 ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 33,050 تومان 36,025 تومان 15:09 1401/12/27
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 کیلوگرم کارخانه 33,000 تومان 35,970 تومان 15:12 1401/12/27
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0978 ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,550 تومان 31,120 تومان 15:09 1401/12/27
2025 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,000 تومان 30,520 تومان 15:09 1401/12/27
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,600 تومان 34,444 تومان 15:09 1401/12/27
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,600 تومان 34,444 تومان 15:09 1401/12/27
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 31,050 تومان 33,845 تومان 15:09 1401/12/27
20000 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلو گرم -- 31,100 تومان 33,899 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 15 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0979 ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 28,550 تومان 31,120 تومان 15:09 1401/12/27
2025 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 28,000 تومان 30,520 تومان 15:09 1401/12/27
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,600 تومان 34,444 تومان 15:09 1401/12/27
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 31,050 تومان 33,845 تومان 15:09 1401/12/27
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 31,050 تومان 33,845 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 30 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0980 ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 30,100 تومان 32,809 تومان 15:09 1401/12/27
0973 ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,600 تومان 34,444 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 35 میل

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0981 ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 30,500 تومان 33,245 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 40 میل

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0982 ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 30,500 تومان 33,245 تومان 15:09 1401/12/27
0974 ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,600 تومان 34,444 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 50 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0983 ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,100 تومان 33,899 تومان 15:09 1401/12/27

ورق سیاه

ورق سیاه 60 میل

آخرین بروزرسانی : 18 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0984 ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 31,300 تومان 34,117 تومان 15:09 1401/12/27