021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق ST-37 فولاد مبارکه

قیمت ورق ST-37 فولاد مبارکه

قیمت ورق ST-37 فولاد مبارکه

قیمت ورق ST-37 فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1500 فولاد مبارکه

فروش ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان برش خورده در بنگاه تهران | جهت اطلاع از لیست قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه میتوانید به قسمت لیست قیمت ورق سیاه سایت آهن مارت مراجعه فرمائید. بنگاه آهن مارت مجهز به انواع دستگاه های رول باز کنی ورق تا ضخامت 25 میل

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2010 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 09:40 1402/12/24
0958 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 38,300 تومان 41,747 تومان 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 38,300 تومان 41,747 تومان 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0949 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,900 تومان 42,401 تومان 09:40 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 44,800 تومان 48,832 تومان 09:40 1402/12/24
0950 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,200 تومان 41,638 تومان 09:40 1402/12/24
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,500 تومان 47,415 تومان 09:40 1402/12/24
0951 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 38,100 تومان 41,529 تومان 09:40 1402/12/24
0962 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,500 تومان 47,415 تومان 09:40 1402/12/24
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,700 تومان 33,463 تومان 09:40 1402/12/24
0952 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 36,900 تومان 40,221 تومان 09:40 1402/12/24
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 14 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک کیلوگرم کارخانه 43,500 تومان 47,415 تومان 09:40 1402/12/24
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت کیلوگرم کارخانه 43,000 تومان 46,870 تومان 09:40 1402/12/24
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 43,000 تومان 46,870 تومان 09:39 1402/12/24