021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق آهن روغنی

قیمت ورق آهن روغنی

قیمت ورق آهن روغنی

قیمت ورق آهن روغنی

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 17 دقیقه پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2015 ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:47 1402/07/06
2010 رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:47 1402/07/06
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:47 1402/07/06
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 13 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 11:47 1402/07/06
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک st37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 2 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه A516

ورق A-516

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2051 ورق 6 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06
2052 ورق 8 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06
2054 ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06
2055 ورق 12 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06
2056 ورق 15 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06