021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت روز ورق گیلان

قیمت روز ورق گیلان

قیمت روز ورق گیلان

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2015 ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 31 دقیقه پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 3 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2019 ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2020 ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 28,300 تومان 30,847 تومان 12:22 1402/09/02

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2021 ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 28,500 تومان 31,065 تومان 12:21 1402/09/02