021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

فروش ورق روغنی

فروش ورق روغنی

فروش ورق روغنی

فروش ورق روغنی

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 32,000 تومان 34,880 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0976 ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 33,800 تومان 36,842 تومان 11:47 1402/07/06

ورق سیاه A283

ورق A-283

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2075 ورق 15 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه کیلوگرم کارخانه 32,200 تومان 35,098 تومان 11:49 1402/07/06

ورق سیاه A516

ورق A-516

آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2054 ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:48 1402/07/06

ورق سرد روغنی

ورق روغنی هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1122 ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:51 1402/07/06

ورق سرد روغنی

ورق روغنی گیلان

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0268 ورق روغنی 0/6 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06
0275 ورق روغنی 1 گیلان 1250 رول St12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06
0261 ورق روغنی 1 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06
0262 ورق روغنی 1/2 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06
0263 ورق روغنی 1/5 گیلان 1000 رول st12 کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06

ورق سرد روغنی

ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
7542 ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 11:50 1402/07/06