021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

قیمت ورق 15 میل

قیمت ورق 15 میل

قیمت ورق 15 میل

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 12 دقیقه پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2024 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک کیلوگرم کارخانه 41,150 تومان 44,854 تومان 11:01 1403/02/27
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 34,100 تومان 37,169 تومان 11:01 1403/02/27
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 36,600 تومان 39,894 تومان 11:01 1403/02/27

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی فولاد کاویان

آخرین بروزرسانی : 12 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1401 ورق سیاه 15 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 29,800 تومان 32,482 تومان 13:35 1401/11/24