021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ذوب آهن اصفهان ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4100 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4107 تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:41 1401/05/10
4101 تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران 34,300 تومان 37,387 تومان 11:33 1403/01/14
4102 تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران 31,500 تومان 34,335 تومان 11:33 1403/01/14
4109 تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 31,100 تومان 33,899 تومان 11:33 1403/01/14
4110 تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,900 تومان 33,681 تومان 11:33 1403/01/14
4112 تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 36,000 تومان 39,240 تومان 11:33 1403/01/14
4113 تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه کیلوگرم کارخانه 30,900 تومان 33,681 تومان 11:33 1403/01/14
4114 تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه 30,200 تومان 32,918 تومان 11:33 1403/01/14
4106 تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران 32,700 تومان 35,643 تومان 11:33 1403/01/14

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن فایکو ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4120 تیرآهن 16 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10
4121 تیرآهن 18 فایکو 12 متری IPE کارخانه شاخه کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 16:40 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن روس ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3643 تیر آهن 45 روسی 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن کره ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3651 تیرآهن 50 IPE کره 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10

تیر آهن معمولی ( IPE )

تیرآهن ترک ( IPE )

آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
3639 تیر آهن 60 IPE ترک 12 متری بنگاه تهران شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 16:38 1401/05/10