021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

لوله درز مستقیم 2

لوله درز مستقیم 2

لوله درز مستقیم 2

لوله درز مستقیم صنعتی

لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت 2 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
4324 لوله درز مستقیم 2 " 3/4 اینچ تهران صنعتی 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:49 1399/03/18
4328 لوله درز مستقیم 2 " 1/4 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:49 1399/03/18
4327 لوله درز مستقیم 2 " 1/2 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:49 1399/03/18
4321 لوله درز مستقیم 2 " 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری کارخانه کلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:26 1403/04/25
4331 لوله درز مستقیم 2 " 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 12:49 1399/03/18