021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

نکات لازم در نظارت سازه های فولادی

برچسب های مرتبط:
حجم 0.45 MB
نسخه pdf
دانلود

ورق سیاه

ورق سیاه 2 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2022 ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 20,600 تومان 22,454 تومان 14:16 1401/09/16
2015 ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:17 1401/09/16
2010 رول ورق سیاه ضخامت 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی گیلان

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2023 ورق سیاه ضخامت 2.5 میل فولاد گیلان رول کارخانه عرض 1000 کیلوگرم کارخانه 20,600 تومان 22,454 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 3 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0956 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0955 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2011 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:17 1401/09/16
2016 ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,600 تومان 22,454 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 4 میل

آخرین بروزرسانی : 10 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0958 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2012 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:17 1401/09/16
2017 ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,600 تومان 22,454 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 5 میل

آخرین بروزرسانی : 19 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0959 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 6 میل

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0960 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 14:16 1401/09/16
0949 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2018 ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول کیلوگرم کارخانه 20,250 تومان 22,073 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 8 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0975 ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 25,400 تومان 27,686 تومان 14:16 1401/09/16
0966 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0965 ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
0961 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,600 تومان 21,364 تومان 14:16 1401/09/16
0950 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,140 تومان 20,863 تومان 14:16 1401/09/16
2036 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2030 ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2023 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 34,200 تومان 37,278 تومان 14:16 1401/09/16
2019 ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,250 تومان 22,073 تومان 14:17 1401/09/16
2003 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 10 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0976 ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,550 تومان 26,760 تومان 14:16 1401/09/16
0968 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
0967 ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0962 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,600 تومان 21,364 تومان 14:16 1401/09/16
0951 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 1,940 تومان 2,115 تومان 14:16 1401/09/16
2036 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2031 ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2024 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,800 تومان 25,942 تومان 14:16 1401/09/16
2005 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک st37 کیلوگرم کارخانه 19,650 تومان 21,419 تومان 14:17 1401/09/16
2019 ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,350 تومان 22,182 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 12 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,400 تومان 26,596 تومان 14:16 1401/09/16
0969 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0968 ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 20,700 تومان 22,563 تومان 14:16 1401/09/16
0963 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 14:16 1401/09/16
0954 ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 فابریک کارخانه کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0952 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 14:16 1401/09/16
2037 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
2032 ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2024 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,900 تومان 26,051 تومان 14:16 1401/09/16
2020 ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,350 تومان 22,182 تومان 14:17 1401/09/16
2006 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0977 ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,800 تومان 27,032 تومان 14:16 1401/09/16
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
0970 ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید تماس بگیرید 14:16 1401/09/16
0964 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,550 تومان 21,310 تومان 14:16 1401/09/16
0954 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 14:16 1401/09/16
2038 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 20,050 تومان 21,855 تومان 14:16 1401/09/16
2033 ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2024 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 24,400 تومان 26,596 تومان 14:16 1401/09/16
2021 ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول کیلوگرم کارخانه 20,700 تومان 22,563 تومان 14:16 1401/09/16
2009 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,850 تومان 21,637 تومان 14:17 1401/09/16
2008 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 کیلوگرم کارخانه 19,650 تومان 21,419 تومان 14:17 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0978 ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,800 تومان 25,942 تومان 14:16 1401/09/16
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,650 تومان 23,599 تومان 14:16 1401/09/16
0970 ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2038 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 20,900 تومان 22,781 تومان 14:16 1401/09/16
20000 ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلو گرم -- 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2025 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 23,300 تومان 25,397 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0979 ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,600 تومان 25,724 تومان 14:16 1401/09/16
0972 ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,650 تومان 23,599 تومان 14:16 1401/09/16
2038 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 20,950 تومان 22,836 تومان 14:16 1401/09/16
2035 ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 19,700 تومان 21,473 تومان 14:16 1401/09/16
2025 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 کیلوگرم کارخانه 22,900 تومان 24,961 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 30 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0980 ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,600 تومان 25,724 تومان 14:16 1401/09/16
0973 ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,650 تومان 23,599 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 35 میل

آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0981 ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,600 تومان 25,724 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 40 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0982 ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 23,600 تومان 25,724 تومان 14:16 1401/09/16
0974 ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 21,650 تومان 23,599 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 50 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0983 ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,500 تومان 26,705 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه

ورق سیاه 60 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
0984 ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 24,700 تومان 26,923 تومان 14:16 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2001 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه1250*2500 برش خورده بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 20,450 تومان 22,291 تومان 14:21 1401/09/16
2000 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 20,450 تومان 22,291 تومان 14:21 1401/09/16
2002 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران کیلوگرم بنگاه تهران 20,150 تومان 21,964 تومان 14:21 1401/09/16
1418 ورق برش خورده 35 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی گیلان

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1423 ورق برشی 6 میل 6000*1250 فولاد گیلان ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1422 ورق برشی 8 میل 6000*1250 فولاد گیلان ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1421 ورق برشی 10 میل 6000*1250 فولاد گیلان ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1420 ورق برشی 12 میل 6000*1250 فولاد گیلان ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1419 ورق برشی 15 میل 6000*1250 فولاد گیلان ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی قطعات فولادی

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1424 ورق برشی 10 میل اکسین اهواز ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1425 ورق برشی 15 میل اکسین اهواز ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1426 ورق برشی 20 میل اکسین اهواز ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1427 ورق برشی 25 میل اکسین اهواز ST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه 15 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1414 ورق برشی 15 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی فولاد کاویان

آخرین بروزرسانی : 11 ساعت پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1401 ورق سیاه 15 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 21,150 تومان 23,054 تومان 14:21 1401/09/16
1402 ورق سیاه 20 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 21,150 تومان 23,054 تومان 14:21 1401/09/16
1403 ورق سیاه 20 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
ورق سیاه 25 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1405 ورق سیاه 30 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1404 ورق سیاه 30 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 21,150 تومان 23,054 تومان 14:21 1401/09/16
1406 ورق سیاه 35 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 21,150 تومان 23,054 تومان 14:21 1401/09/16
1407 ورق سیاه 35 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16
1408 ورق سیاه 40 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان کیلوگرم کارخانه 21,150 تومان 23,054 تومان 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه 20 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1415 ورق برشی 20 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه 25 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1416 ورق برشی 25 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی

ورق سیاه 30 میل

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1417 ورق برشی 30 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:21 1401/09/16

ورق سیاه ST52

ورق ST-52 فولاد اکسین اهواز

آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
2026 ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:20 1401/09/16
2026 ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
ورق سیاه 10 اکسین اهواز ST52 عرض 2000 * 6000 کارخانه اهواز کیلوگرم کارخانه اهواز 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2027 ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2027 ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2028 ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2028 ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2029 ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه 26,200 تومان 28,558 تومان 14:20 1401/09/16
2029 ورق سیاه 35 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید تماس بگیرید 14:20 1401/09/16

ورق سیاه ST52

ورق سیاه برش خورده ابعاد سفارشی فولاد کاویان

آخرین بروزرسانی : 2 روز پیش
کد نام واحد محل بارگیری قیمت تاریخ بروزرسانی
1428 ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز ST-52 کیلوگرم کارخانه 24,750 تومان 26,978 تومان 14:20 1401/09/16
نظرات ثبت شده
دیدگاه بگذارید

شماره تلفن و ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.