021 - 56546533
بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

بنگاه آهن مارت | فروش آهن آلات ، فروش ورق سیاه

خرید اقساطی

خریداران محترم و سازندگان و انبوه سازان و شرکتهای معتبر پیمانکاری با استفاده از این خدمت ما می توانند بصورت اقساطی و پرداخت اقساط ماهیانه از آهن مارت خرید نمایند.

جهت این منظور می توانند با امور پشتیبانی آهن مارت تماس حاصل فرمایند و پیشنهادات خود را به ما ارائه نمایند.

جهت برخورداری از این امکان شرکتها و خریداران محترم می توانند نسبت به ارائه تضمین معتبر از جمله ضمانتنامه بانکی از این خدمت آهن مارت استفاده نمایند .   

همچنین شما به عنوان یک مشتری ممکن است در زمان خرید همواره یک حس بی اعتمادی و عدم اطمینان کافی را تجربه کرده باشید و به عبارت دیگر خرید خود را با آرامش خاطر و بدون دغدغه انجام ندهید.

ایجاد آرامش در مشتریان هنگام خرید و حذف دغدغه های آنها هدف بسیارمهمی است که مجموعه آهن مارت به دنبال آن می باشد.